viernes, 16 de octubre de 2015

LES XIQUETES DE LA CLASE DE Dª ELISA

Les xiquetes de la clase de Dª Elisa, fa, més o menys, uns 58 anys
( Cedent Jose Manuel Renau Vicente)
D'esquerra a dreta, de dalt a baix: Encarna Barrachina Ferrer, Tonica Bergés, Teresa Gil, Dª Elisa, Maruja Gil, Maruja El Sastre, Angelita Juan, Angelita Beade, Consuelo Barreda, Isabel Mateu, Isabel Ramos, Mª Carmen Renau, Vicentica, Isabel Peris, Juana Ibáñez, Amparo Ferrer, Amparo Bou, Isabel Gual Llansola, Tonica El Sastre, Vicentica Agustín, Emilia, Juana Renau Torner (dona del cedent) i Maruja Bou.

No hay comentarios:

Publicar un comentario