miércoles, 3 de junio de 2015

AGUSTÍN PALLARÉS ANDREU I LLUIS VIVES

Agustín Pallarés Andreu (l'home de la cedent) i Lluis Vives damunt d'un aca a on està la Cooperativa "El Molí", cap als anys quaranta. (Cedent Rosario Lliberós Trilles)

No hay comentarios:

Publicar un comentario